ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

   ข่าวประกาศ
⭐️⭐️⭐️ประชาสัมพันธ์⭐️⭐️⭐️
- ประกาศเลื่อนการสอบคัดห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 พ.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 18 พ.ค. 2564
🔥🔥🔥***ด่วน!!! ระดับชั้นม.1 รับสมัครเพิ่มเติมจำนวน 20 คน***
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลื่อนสอบการคัดเลือก จากเดิม วันที่ 1 พ.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 9 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามารถติดตามได้จากหน้าเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนฯ

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

   -  แบบฟอร์มแผน รายวิชาพื้นฐาน
   -  แบบฟอร์มแผน รายวิชาเพิ่มเติม
   -  แบบฟอร์มบันทึกท้ายแผน
   -  แบบฟอร์มกำหนดการสอน

   เอกสารการสมัครเรียน

  -  แบบฟอร์มการสมัครเรียนแบบ PDF

  -  แบบฟอร์มการสมัครเรียนแบบภาพ

  -  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนประกอบด้วย

  1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

  2.สูติบัตรของนักเรียน

  3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านบิดา มารดา

  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา)

  5.หลักฐานการจบการศึกษา

   กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
ตารางสอบการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564

ข่าวการศึกษา


Contact Us
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
27/173  ถ.คลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 056-990419
   
Hot Menu
COPYRIGHT © 2019  BPTS.AC.TH  ALL RIGHTS RESERVED
Design By AIWEB