รุ่นที่1
รุ่นที่2
รุ่นที่3
รุ่นที่4
รุ่นที่5
รุ่นที่6
รุ่นที่7
รุ่นที่8
รุ่นที่9
รุ่นที่10
รุ่นที่11
รุ่นที่12
รุ่นที่13
รุ่นที่14
รุ่นที่15
รุ่นที่16
รุ่นที่17
รุ่นที่18
รุ่นที่19
รุ่นที่20
รุ่นที่21
รุ่นที่
รุ่นที่
รุ่นที่
Contact Us
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
27/173  ถ.คลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 056-990419
   
Hot Menu
COPYRIGHT © 2019  BPTS.AC.TH  ALL RIGHTS RESERVED
Design By AIWEB