ศิษย์เก่า รุ่น ป.7


  ศิษย์เก่า รุ่น ป.6


  ศิษย์เก่า รุ่น ม.3


  ศิษย์เก่า รุ่น ม.6


Contact Us
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
27/173  ถ.คลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 056-990419
   
Hot Menu
COPYRIGHT © 2019  BPTS.AC.TH  ALL RIGHTS RESERVED
Design By AIWEB